Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu ze základní na střední školu 13.2.2018

5.3.2018:
Workshop proběhl v Kadani 13.2. od 13 do 16 hodin v aule 1.ZŠ, Školní ulice 1479.

 

Cílem semináře bylo seznámit výchovné a kariérové poradce základních škol

1) s podpůrnými opatřeními pro žáky se SVP, využitelnými k jejich přípravě na střední školu

2) s diagnostickými postupy PPP

3) s legislativním rámcem inkluze a povinnostmi středních škol při přijímání žáků se SVP

4) s prací s dětmi a rodiči ze sociálně vyloučených lokalit, resp. socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí

 

Seminář sestával ze dvou bloků, první lektorovala Jana lhotská z PPP Kadaň (body 1 – 3), druhý Pavlína Holubová a Vendula Kádárová ze Světla Kadaň (bod 4).

 

Během každého z bloků účastníci semináře kladli otázky a problémy diskutovali.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.3.2018, počet zobrazení : 237 (237 tento měsíc)