Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: 3D tiskárna

23.6.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze na pomůcku od paní Mgr. Uhrové Veroniky.

 

3D tiskárna na Sluníčkové škole     

3D tiskárna je termín, který je poslední roky skloňován všude a všemi. Troufám si říct, že právem, neboť právě technologie 3D tisku nám přináší netušené možnosti využití. Je zcela logické, že jsme se chopili příležitosti a i my jsme tuto, pro nás zatím ne zcela známou, technologii vyzkoušeli. Samotnému nákupu předcházel průzkum trhu a hledání vhodné 3D tiskárny pro základní školu. Jako nejlepší možnost v poměru kvality, ceny, bezpečnosti práce a dostupnosti různých tiskových materiálů  se nám jevila tiskárna Průša. Když jsme zvolili značku, bylo potřeba rozhodnout, zda pořídit již sestavenou tiskárnu, nebo stavebnici, ze které bychom tiskárnu sestavili. Velkým lákadlem stavebnice byla pořizovací cena - téměř o třetinu nižší nežli již sestavená tiskárna. Protože jsme s touto technologií neměli dosud více zkušeností, rozhodli jsme se stavebnici sestavit bez účasti žáků. Jak se dalo očekávat, stavba byla náročná na přesnost a preciznost. Díky výtečnému návodu jsme tiskárnu sestavili a troufám si říci, že by to zvládli i starší žáci, samozřejmě pod pečlivým dohledem vyučujícího. Dalším velkým kladem nákupu stavebnicové verze tiskárny je, že znalosti o uložení a funkcí všech dílčích součástek vedou stavitele tiskárny k lepšímu pochopení fungování technologie 3D tisku jako celku. Museli jsme vzít v úvahu i některá úskalí stavebnice - velkou časovou náročnost stavby a fakt, že při zakoupení stavebnicové verze se záruka nevztahuje na celou tiskárnu, ale pouze na jednotlivé díly. Pevná ruka a několik hodin práce vedla nakonec k úspěchu a k zasloužené radosti po výrobě prvního výtisku. 

Nejdůležitější je pro nás však úkol jak využít 3D tisk při vyučování. Chtěli bychom ho používat napříč všemi předměty. Od výroby netypických výukových pomůcek do hodin fyziky či matematiky, po různé modely staveb do dějepisu, prototypy nebo designové návrhy do výtvarné výchovy, modely molekul, buňky nebo kalotové modely, které žáky zaujmou při výuce chemie a přírodopisu. Proměňuje abstraktní, nepředstavitelné pojmy na hmatatelné. Žák dostane možnost utvořit si jasnou představu o probírané látce.  Tiskárna najde využití i v hodinách informatiky při digitalizaci objektů, které chceme vytisknout, a tak prohloubí počítačovou gramotnost. Je to unikátní možnost propojení jednotlivých předmětů. Od návrhu až po realizaci. Tato skvělá technologie motivuje žáky k zájmu o vědu, ukazuje jim nové možnosti, vyvolává v nich spoustu otázek, které je mohou nasměrovat k touze studovat technické obory. 3D tisk se dotkne nejen žáků, kteří si jej sami vyzkouší, ale i těch, kteří se stanou svědky tisku. Využití najde i při tvorbě originálních upomínkových předmětů nebo medailí, popřípadě při tvorbě náhradních dílů do stavebnic. Protože nadšenců do 3D tisku je mnoho, existuje volně dostupná knihovna 3D modelů, které může využít i méně zdatný uživatel tiskárny. 

Velkou nevýhodou tisku je dlouhá doba, za níž je výrobek vytvořen. Není neobvyklé, že tisk trvá i několik hodin. Také velikost vytištěných objektů je limitována velikostí podložky 3D tiskárny. Pro využití dlouhodobých projektů je spíše vhodné nabídnout žákům zájmový kroužek, kde se mohou plně věnovat vybranému tématu a rozšířit si své kompetence a dovednosti. Mohou tvořit mechanické konstrukce a zkoumat jejich využití. Díky technologii RepRam můžeme vyrobit i jiné 3D tiskárny či podobná zařízení.

Kdybych měla říct, jestli rozhodnutí pořídit si 3D tiskárnu bylo či nebylo unáhlené, řekla bych, že zcela zřejmě nebylo. Jedná se o technologii, která nám poskytla řadu nových možností a mnoho nám jich určitě ještě nabídne.

Článek vyšel : 23.6.2018, počet zobrazení : 190 (190 tento měsíc)