Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Workshop 3D tisk ve výuce 21.5.2018

22.5.2018:
Dne 21.5.2018 se konal od 14:00 do 17:00 hod workshop 3D tisk ve výuce v Základní škole Kadaň, Chomutovská 1683.
Den: 21.5.2018 od 14:00 do 17:00 hod

 

Dne 21.5.2018 se na Základní škole Kadaň, Chomutovská 1683 uskutečnil workshop na téma 3D tisk ve výuce.  Lektorem semináře byl pan Jakub Průša, odborník z Laboratoře 3D tisku z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Spolu s ním přijel i jeho kolega, který po celou dobu semináře obsluhoval dovezenou 3D tiskárnu, na níž demonstroval výsledky 3D tisku.

Všichni zúčastnění byli nejprve osloveni s žádostí o vyjádření, jak dalece jsou obeznámeni s problematikou 3D tisku, zda někdo aktivně tento typ tiskáren využívá, jakou má případně zkušenost atd. Protože většina účastníků semináře měla jen hrubou představu o možnostech a funcích 3D tiskáren, byl seminář pojat nejprve čistě teoreticky, kdy lektor krátce zmínil historii 3D tisku. Zajímavostí bylo zjištění, že se jedná o technologie starou cca 40let. K masivnímu rozvoji však došlo až v posledních letech – po vypršení práv ze zapsaných patentů.

Lektor dále navázal přehledem jednotlivých dostupných typů 3D tiskáren, a to od těch nejdražších až po nejlevnější, které jsou určené pro domácí použití široké veřejnosti.

Podrobně pak bylo pohovořeno o 3D tiskárnách RepRap. Takovou tiskárnu si lze postavit za cenu v řádu několika tisíc korun a je kompletně open source – od firmwaru přes ovládací software až k hardwaru. Tento stroj umí dokonce vyrobit i části sama sebe. Je tedy ideální i pro použití ve školním prostředí. V rámci výuky polytechnického vzdělávání se žáci mohou naučit jednak tiskárnu samostatně či s pomocí vyučujícího sestavit, poté mohou buďto sami na počítačích vytvořit 3D model, který se bude tisknout, nebo mohou využít dostupné webové stránky, kde je již mnoho těchto modelů volně k dispozici, připraveno rovnou pro tisk.

Na 3D tiskárně lze tisknout nepřeberné množství různých výrobků a jejich součástí – od modelů lidského těla, kostry, orgánů, chemických prvků, také chybějící součástky do stavebnic nebo díly, které běžně nejsou k dostání, atd. Výhodou je poměrně levné pořízení takového výrobku vytištěného na 3D tiskárně, naopak nevýhodou je vcelku dlouhá doba, než se věc vytiskne a někdy i nutnost jejího opakovaného tisku, než se podaří navolit vhodné parametry.

Celý workshop byl posléze zaměřen na praktické otázky a ukázky výrobků, které lektoři dovezli. Všechny zúčastněné téma velmi zaujalo, jen škoda, že nebyl dostatečný časový prostor pro konkrétní realizaci – od samotného navržení či vyhledání 3D modelu až po jeho vytištění. Doufejme tedy, že nabyté vědomosti zúročí zúčastnění pedagogové na svých školách J .

Více informací: http://3dprint.fit.cvut.cz

 

Zapsala: Mgr. Eva Pořádková

Přílohy :

Článek vyšel : 22.5.2018, počet zobrazení : 205 (205 tento měsíc)