Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS cizí jazyky 14.2.2023

24.2.2023:
Setkání skupiny cizí jazyky se konalo 14. 2. 23 od 14,30 hod v 5. ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 (cvičná kuchyňka).

 

1) Přivítání

2) Pokračování aktualizace SWOT analýzy (silné stránky)

3) Veronika Lukešová – prezentace na téma využití ICT ve výuce angličtiny    

4) Diskuze, náměty, nápady, sdílení

 

Ad 1 Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na druhém setkání pracovní skupiny a seznámil s programem jednání. 

 

Ad 2  V rámci pokračování aktualizace SWOT analýzy pan Zárybnický nejprve shrnul a okomentoval dosavadní výstupy z minulé pracovní skupiny a dále vyzval přítomné členy k doplnění. Na této PS byly identifikovány a doplněny následující: 

 

Silné stránky

- proaktivní přístup dětí k užívání jazyka

- kvalita učebnic a výukových materiálů

- využívání autentických materiálů ve výuce

 

    Pan Zárybnický informoval o vyhotovení tabulky, která by byla zpřístupněna členům PS, do které by mohli dopisovat své zkušenosti, sdílení dobré praxe, pomůcek, publikací a aplikací. V reakci na to vzešel od vedoucí PS návrh na založení uzavřené facebookové skupiny, která by sloužila ke komunikaci a sdílení zkušeností, nápadů apod. Všichni se na založení FB skupiny shodli a upřednostnili jí spíše nad sdílenou tabulkou. Pozvánka do FB skupiny bude zaslána společně se zápisem.

 

Ad 3 Dále dle programu pokračovala paní Veronika Lukešová ze ZŠ Na Podlesí, Kadaň připravenou prezentací na téma: „Využití ICT ve výuce angličtiny“

Paní Lukešová obohatila pracovní skupinu informacemi a praktickými ukázkami toho, jak si usnadnit tzv. „class management“ a práci pomocí využívání různých aplikací v hodinách anglického jazyka. Prezentace s tipy pro využití výukových aplikací budou poslány členům společně se zápisem.

 

Ad 4 Pan Zárybnický také členkám PS navrhl rozšíření dopadu sdílení pro příští jednání PS a to tak, že se vždy vybere jedno společné téma, na které si jedna z kolegyň připraví prezentaci s rámci sdílení dobré praxe a k témuž tématu si ostatní členky PS připraví pár svých tipů a zkušeností, načež vznikne na každém jednání „mini tržiště“ dobrých praxí. Tento návrh byl přijat.  

 

V rámci diskuzního bodu pan Zárybnický v reakci na dotaz jednoho ze členů PS informoval o možnostech řešení potřeb převedených do záměrů skrze dotační výzvy MAS Vladař / operační program IROP.


 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné, příští setkání pracovní skupiny proběhne po domluvě termínu se členy PS. 

Zapsala: Anna Meniecová

 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.2.2023, počet zobrazení : 117 (117 tento měsíc)