Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář STRATEGIE NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

23.1.2017:
Vážení členové PS Čtenářská gramotnost,
v rámci vzdělávání MAP ORP Kadaň si vám (a vašim kolegyním a kolegům) dovolujeme nabídnout absolvování semináře  STRATEGIE NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA I. STUPNI ZŠ dne 2.3. v Kadani (místo bude upřesněno). Seminář bude lektorovat Mgr. Miroslava Škardová.

 

Jedná se o vysoce žádaný seminář akreditovaný na osm hodin, jehož obsahem budou ukázkové lekce práce s textem, vystavěné na třífázovém modelu učení EUR, s jejich následnou reflexí. Účastníci budou mít příležitost prakticky si vyzkoušet některé metody aktivního učení, které rozvíjejí u žáků dovednost číst, učit se a myslet. Dozví se jak motivovat děti k tomu, aby vnímaly čtení a psaní jako radostné a smysluplné aktivity, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí a jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jedné třídy. V neposlední řadě získají tipy na řadu nových dětských knih různých žánrů a mnohé z nich si budou moci přímo na semináři prohlédnout.

 

Náklady boudou hrazeny z prostředků realizátora MAP – MAS Vladař, o.p.s.

 

Dejte prosím co nejdříve (nejpozději do konce ledna) vědět, kdo z vás má o seminář v daném termínu závazný zájem.

 

Seminář nabízíme nejen členům naší PS, ale celému Partnerství.

 

Přílohy :

Článek vyšel : 23.1.2017, počet zobrazení : 1093 (1093 tento měsíc)