Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách – zákonné povinnosti dle platné legislativy č.2 17.10.2017

10.10.2017:
Vážení členové pracovních skupin, dovoluji si vás pozvat na druhý seminář

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách – zákonné povinnosti dle platné legislativy

Lektoruje Hana Mačková z Krajské hygienické stanice (pobočka v Lounech) Kdy: 17.10.2017 od 14.30 do 17.30 na 5. ZŠ v Kadani - Na Podlesí 1480 (www.5zskadan.cz/)

 

Seminář je určen pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří při výkonu své práce nakládají s chemickými látkami. Problematika nakládání s chemickými látkami ve školním prostředí a její správné ošetření z hlediska legislativy je nezbytnou podmínkou pro kvalitní, bezpečnou a bezproblémovou výuku chemie na základních školách. Lektor přítomné podrobně seznámí se stávající platnou legislativou a s povinnostmi z této legislativy vyplývajícími. Přednáška řeší i nakládání s chemikáliemi užívanými mimo výuku v běžném chodu školy (úklidové chemikálie apod.). Občerstvení zajistíme!

Prosím potvrďte v případě zájmu účast zde a také v kopii na kristof.r@seznam.cz

Přílohy :

Článek vyšel : 10.10.2017, počet zobrazení : 888 (888 tento měsíc)