Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář interaktivních her 21.4.2017

11.4.2017:
Vážení členové pracovních skupin,
rádi bychom Vás tímto posledním avízem vyzvali k registraci na seminář interaktivních her, který pořádáme v pátek 21. dubna v počítačové učebně na ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102 v Kadani od osmé do circa čtvrté odpolední.

Seminář bude rozdělen do tří bloků.

V prvním bloku (8:00 – 10:00)  je seznámení s hrou C´est la vie a předání základního know-how. Workshop obsahuje vesměs teoretickou část, ale i praktický nácvik. Věta C´est la vie v překladu z francouzského jazyka znamená To je život. Účelem této interaktivní hry je nastínit mladým lidem život v období dospívání a dospělosti. Hra je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a prvním ročníkům SŠ. Cílem je ukázat hráčům, jaké možnosti jim současná společnost nabízí a jaký dopad má využití těchto eventualit na život člověka. Hra odhaluje různé cesty, které vedou k dosažení určitého životního standardu, nebo člověka naopak od vytyčeného cíle odvádějí.  Lektorkou tohoto bloku bude Lenka Hozáková ze společnosti člověk v tísni (projekt Kompakt).

V druhém bloku (10:00 – 13:00) a třetím bloku (13:30 – 15:30)  vám lektoři Společnosti Tady a Teď předají know-how, jak lze při výuce použít počítačovou hru Ghettout a vzdělávací portál Šikmá plocha.

Počítačová hra Ghettout je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní. V Ghettout hrajete za postavu manžela a otce v jedné osobě, který bydlí v sociálně vyloučené lokalitě Vybydlov, je nevzdělaný, nezaměstnaný a závislý na sociálních dávkách. Zjistí, že dům, ve kterém bydlí, se bude bourat. Má rok na to sehnat pro sebe a svou rodinu nové bydlení. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. využívá hru Ghettout jako trenažer životních strategií s dětmi, které jsou do budoucna ohroženy sociálním vyloučením nebo jako informační kampaň pro veřejnost s poselstvím, že „když se chce, tak to jde“ neplatí vždy a pro každého.

Hra je veřejně a zdarma přístupná na ghettout.cz

Šikmá plocha je vzdělávací portál plný interaktivních lekcí, které se dělí do čtyř tematických okruhů: bydlení, práce, finance a vzdělání. Portál je určen žákům a studentům a klade si za cíl připravit dospívající na dospělost tak, aby neudělali krok špatným směrem, ze kterého vede složitá cesta zpátky. Lekce jsou zpracovány různými způsoby – někdy je to kvíz, další lekce obsahují videoprezentace nebo zvukové nahrávky, jiné jsou interaktivní. Uživatelé portálu se dozvědí například, podle čeho si mají vybírat školu, zda má pronajímatel bytu právo je vyhodit na ulici, zda jsou výhodné půjčky opravdu výhodné, proč je dobré upřednostnit práci na smlouvu, když je nabízeno víc peněz za práci na černo.

Vzdělávací portál je veřejně a zdarma přístupný na sikmaplocha.cz

Člověk v tísni, o. p. s., se kromě humanitární pomoci v zahraničí věnuje také sociální práci v oblasti vzdělávání, kariérního poradenství i dluhové politiky. Našimi klienty jsou lidé, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách či jsou ohroženi sociálním vyloučením. 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. se věnuje sociální práci s rodinami, které žijí na společenském okraji. Vedle toho se dlouhodobě zabývá i výrobou her, které simulují sociální realitu a mohou být využity jako didaktické nástroje ve vzdělávání.

Seminář má kapacitu 15 účastníků a máme ještě osm volných míst. Registrujte se prosím obratem (zde: kristof.r@seznam.cz, anebo:roman.kristof@vladar.cz.  

Mapa s lokací školy R. Koblice: https://mapy.cz/zakladni?x=13.2636425&y=50.3802082&z=17&source=firm&id=357577

Občerstvení účastníků zajistíme. 

Přílohy :

Článek vyšel : 11.4.2017, počet zobrazení : 1017 (1017 tento měsíc)