Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí Podskupina - Matematická a digitální kompetence 22.5.2024

24.6.2024:
Datum a čas konání 22.5.2024 / 15:30-16:30 hod.
Místo konání 3. ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností
4. Různé, diskuse


Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.
Ad. 2 V rámci tohoto bodu jsme si jednak prodiskutovali vizi SR MAP s tím, že její úprava protazím není nutná, jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé specifické cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. V tomto kontextu se jako prioritní jeví aktivita propojování mat. a digit. kompetencí s ostatními předměty, což by mělo být stěžejním tématem prvních aktivit v rámci plnění cílů SR MAP.
Ad. 3 V rámci aktivity sdílení se řešilo především využívání mod. did forem v pedagogické praxi výuky matematiky a IT na školách, kde členové působí. Zcela logicky je v popředí především oblast digitálních kompetencí, ale daří se ji propojovat i do výuky matematiky a některých dalších předmětů.
Ad. 4 V rámci diskuse se pak řešilo např. vybavení pomůckami, technické zajištění apod.

Jednání proběhlo v přátelské atmosféře.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.6.2024, počet zobrazení : 98 (98 tento měsíc)